Ochrana osobních údajů

Tímto dokumentem Vám detailně popíšeme, jakým způsobem chráníme a používáme Vaše osobní údaje, které nám předáváte osobně nebo používáním našich webových stránek www.ivecohajek.czwww.aviahajek.cz, dále jen „webová stránka“.
 
Správcem osobních údajů je společnost Autocentrum Hájek, spol. s r.o. se sídlem Lžovická  301, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 28968751, zapsaná v obchodním rejstříku  vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 156645, dále jen Autocentrum Hájek, spol. s r.o. . Společnost Autocentrum Hájek, spol. s r.o. se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 
Poskytnutím vašich osobních údajů  nám udělujete svůj souhlas  se zpracováním  a správou těchto údajů k účelům a za podmínek  stanovených níže.  Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny , uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).
 
 

Jaké údaje shromažďujeme

Autocentrum Hájek, spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro vytvoření a realizaci vaší zakázky u naší společnosti, a to vyplněním zakázkového listu, kontaktního formuláře na našich webových stránkách www.ivecohajek.cz a www.aviahajek.cz, dále v písemné, elektronické, telefonické či jiné formě. Tyto osobní údaje mohou n zahrnovat:
 • Jméno/Příjmení/ Titul
 • Poštovní adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní adresa
 • Pohlaví ( tento údaj je utvořen automaticky na základě  udání  vašeho křestního jména)
 • Historie Vašich objednávek
 • Další informace, které nám dobrovolně poskytnete
 • Informace o Vašich návštěvách našich Webových stránek, resp. o zdrojích, ze kterých jste se k nám připojili
 • Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory  ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění  správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálu příp. k zjištění  preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.
 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje 

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje  zpracováváme pouze v souvislosti s Vaší objednávkou nebo zakázkou  v našem servisu. Doba zpracování je vymezena  dobou trvání konkrétního smluvního vztahu  a realizací zakázky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě  po dobu 10 let  od dne realizace příslušného smluvního vztahu.
 • Vaše kontaktní údaje (e-mail/telefonní číslo) využíváme k zasílání  marketingových sdělení o produktech  a službách tak, tak jak je popsáno v sekci Zasílání obchodních sdělení.
 • Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze  předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).
 • K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy).
 • Vaše kontakty můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti  s ochranou osobních údajů.
 • Data o objednávkách, zakázkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
 

Zasílání obchodních sdělení

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely zasílání obchodních sdělení. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit – příslušný odhlašovací link se nachází v zápatí každého obchodního sdělení.
 
 

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány vhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států nebo jiným subjektům za účelem dalšího komerčního využití.
 
 

Bezpečnost

Ochrana Vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu  a zabezpečení informací, které na webové stránce shromažďujeme. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.
 
 

Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s realizací jednotlivých vašich zakázek, objednávek  a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti Autocentrum Hájek, spol. s r.o. a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, firem, které se angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o osoby, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako správci databází nebo IT sítí. Přístupy  těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetími stranami, tj. zpracovateli osobních údajů, jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.
 
 

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky jako je např. server  Facebook, Iveco, Avia, Eshop apod.. Pokud však takový odkaz použijete a naši webovou stránku opustíte, měli by jste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme tedy zodpovídat za ochranu a soukromí  jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.
 
 

Práva subjektů údajů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoli přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracovávání osobních údajů, dat máte také následující práva:
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na potvrzení o zpracování
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Námitku proti zpracování
 • Právo podat stížnost o dozorového úřadu
 • V případě zpracování  na základě uděleného dobrovolného souhlasu  také právo  kdykoliv tento souhlas vzít zpět
 
V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci společnosti Autocentrum Hájek, spol. s r.o., nás kontaktujte e-mailem ivecohajek@ivecohajek.cz.
 
 
Tyto zásady ochrany osobních  údajů jsou platné od 23. 5. 2018
Věra Debelková, jednatel firmy
AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o.
+420 321 781 169
Pracovní dny 6:00 - 16:00

AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o.

Lžovická 301,
281 26, Týnec nad Labem

Zobrazit na mapě